Zużyte rękawiczki, maseczki i nawilżone chusteczki trafiają to toalet!!!

Nawilżone chusteczki, jednorazowe rękawiczki i maseczki – w czasie epidemii koronawirusa stosowane znacznie częściej niż zwykle stają się dla nas zagrożeniem.

Bezwzględnie nie wolno wyrzucać ich do toalet!!!

Drodzy Państwo tego rodzaju odpady powinny trafiać do worka (najlepiej szczelnie zamkniętego) lub pojemnika z odpadami zmieszanymi, a nie do kanalizacji, ponieważ to znacząco zwiększa ryzyko awarii i  jest bardzo niebezpieczne dla pracowników zmuszonych do ich usuwania.

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń kanalizacyjnych i nie traktowania ich jako kosza na odpady stałe.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności