Woda

 

WYNIKI BADAŃ WODY

ROK 2020

 

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (fizyko-chemiczne) - 13.10.2020r.

 

Badania wody uzdatnionej SUW Włoszakowice + sieć rozdzielcza cz.I (fizyko-chemiczne) - 28.04.2020r.

Badania wody uzdatnionej SUW Włoszakowice + sieć rozdzielcza cz.II (fizyko-chemiczne) - 28.04.2020r.

 

Badania wody surowej SUW Krzycko Wielki, SUW Boguszyn, SUW Dominice (mikrobiologiczne) - 27.08.2020r.

Badania wody surowej SUW Krzycko Wielkie, SUW Boguszyn, SUW Dominice (fizyko-chemiczne) - 24.08.2020r.

Badania wody surowej SUW Włoszakowice (fizyko-chemiczne) - 30.04.2020r.

Badania wody surowej SUW Włoszakowice (mikrobiologiczne) - 28.04.2020r. 

 Badania wody surowej SUW Włoszakowice (fizyko-chemiczne) - 28.04.2020r.

 

Badania wody popłucznej SUW Krzycko Wielkie, SUW Boguszyn (zawiesina ogólna) - 19.08.2020r.

 

WYNIKI BADAŃ WODY

ROK 2019

 

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza oraz stacje uzdatniania wody (fizyko-chemiczne) - 28 listopad 2019r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza oraz stacje uzdatniania wody (mikrobiologiczne) - 29 listopad 2019r.

Badania wody uzdatnionej SUW Dominice, SUW Boguszyn, SUW Krzycko Wielkie (mikrobiologiczne) - 19 sierpień 2019r. 

Badania wody uzdatnionej SUW Dominice, SUW Boguszyn, SUW Bukówiec Górny, SUW Włoszakowice, SUW Krzycko Wielkie, SUW Ujazdowo (fizyko-chemiczne) - 18 czerwiec 2019r.

 

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (fizyko-chemiczne) - 4.10.2019r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (fizyko-chemiczne) - 18.09.2019r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (fizyko-chemiczne) - 18 czerwiec 2019r.

 

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (mikrobiologiczne) - 28.11.2019r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (mikrobiologiczne) - 21.09.2019r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) cz.2 - 23 maj 2019r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) cz.1 - 23 maj 2019r.

 

Badania wody surowej SUW Dominice, SUW Boguszyn, SUW Krzycko Wielkie (fizyko-chemiczne) - 14 sierpień 2019r. 

Badania wody surowej SUW Włoszakowice (mikrobiologiczne) - 15 kwiecień 2019r. 

Badania wody surowej SUW Włoszakowice (fizyko-chemiczne) - 15 kwiecień 2019r.

 

Badania wody popłucznej SUW Boguszyn (zawiesina ogólna) - 6 czerwiec 2019r.

Badania wody popłucznej SUW Krzycko Wielkie (zawiesina ogólna) - 6 czerwiec 2019r. 

Badania wody popłucznej SUW Ujazdowo (zawiesina ogólna) - 10 kwiecień 2019r.

Badania wody popłucznej SUW Krzycko Wielkie (zawiesina ogólna) - 10 kwiecień 2019r.

Badania wody popłucznej SUW Dominice (zawiesina ogólna) - 10 kwiecień 2019r.

Badania wody popłucznej SUW Boguszyn (zawiesina ogólna) - 10 kwiecień 2019r.

Badania wody popłucznej SUW Boguszyn (zawiesina ogólna) - 7 luty 2019r.

Badania wody popłucznej SUW Krzycko Wielkie (zawiesina ogólna) - 7 luty 2019r.

 

WYNIKI BADAŃ WODY

ROK 2018

 

Badania wody uzdatnionej SUW Włoszakowice, SUW Bukówiec Górny, SUW Krzycko Wielkie, SUW Ujazdowo, SUW Boguszyn, SUW Dominice (mikrobiologiczne) - 10 listopad 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW Bukówiec Górny (mikrobiologiczne) - 24 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW Krzycko Wielkie (mikrobiologiczne) - 24 październik 2018r. 

Badania wody uzdatnionej SUW Włoszakowice (mikrobiologiczne) - 9 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW Włoszakowice (mikrobiologiczne) - 2 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW Boguszyn (mikrobiologiczne) - 2 wrzesień 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW (mikrobiologiczne) - 19 wrzesień 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW (mikrobiologiczne) - 5 wrzesień 2018r. 

Badania wody uzdatnionej SUW Włoszakowice (mikrobiologiczne) - 3 lipca 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW (mikrobiologiczne) - 7 czerwiec 2018r.

 

Badania wody uzdatnionej SUW (fizyko-chemiczne) - 8 listopad 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW (fizyko-chemiczne) - 19 wrzesień 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW (fizyko-chemiczne) - 5 wrzesień 2018r.

 Badania wody uzdatnionej SUW (fizyko-chemiczne) - 7 czerwiec 2018r.

 

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (fizyko-chemiczne) - 8 listopad 2018r.

 Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (fizyko-chemiczne) - 5 wrzesień 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (fizyko-chemiczne) - 7 czerwiec 2018r.

 

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (mikrobiologiczne) - 10 listopad 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (mikrobiologiczne) - 1 listopad 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.3 (mikrobiologiczne) - 25 październik 2018r. 

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.2 (mikrobiologiczne) - 25 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.1 (mikrobiologiczne) - 25 październik 2018r. 

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.2 (mikrobiologiczne) - 14 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.1 (mikrobiologiczne) - 14 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.3 (mikrobiologiczne) - 9 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.2 (mikrobiologiczne) - 9 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.1 (mikrobiologiczne) - 9 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.5 (mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) - 5 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.4 (mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) - 5 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.3 (mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) - 5 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.2 (mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) - 5 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza cz.1 (mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) - 5 październik 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (mikrobiologiczne) - 2 sierpnia 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (mikrobiologiczne) - 3 lipca 2018r.

Badania wody uzdatnionej sieć rozdzielcza (mikrobiologiczne) - 7 czerwiec 2018r.

 

Badania wody surowej SUW Bukówiec Górny (mikrobiologiczne) - 24 październik 2018r.

 Badania wody surowej SUW Krzycko W. (mikrobiologiczne) - 24 październik 2018r.

Badania wody surowej SUW Włoszakowice cz.2 (mikrobiologiczne) - 9 października 2018r. 

Badania wody surowej SUW Włoszakowice cz.1 (mikrobiologiczne) - 9 październik 2018r.

Badania wody surowej SUW Krzycko W., SUW Boguszyn, SUW Dominice (mikrobiologiczne) - 9 sierpień 2018r.

Badania wody surowej SUW Włoszakowice (mikrobiologiczne) - 4 kwiecień 2018r.

 

Badania wody surowej SUW Włoszakowice (fizyko-chemiczne) - 18 październik 2018r.

Badania wody surowej SUW Włoszakowice (fizyko-chemiczne) - 9 październik 2018r.

Badania wody surowej SUW Krzycko W., SUW Boguszyn, SUW Dominice (fizyko-chemiczne) - 9 sierpień 2018r.

Badania wody surowej SUW Włoszakowice (fizyko-chemiczne) - 4 kwiecień 2018r.

 

Badania wody popłucznej SUW Krzycko Wielkie (zawiesina ogólna) - 18 grudzień 2018r.

Badania wody popłucznej SUW Ujazdowo, SUW Dominice, SUW Krzycko W. (zawiesina ogólna) - 9 październik 2018r.

Badania wody popłucznej SUW Krzycko W. (zawiesina ogólna) - 9 sierpień 2018r.

Badania wody popłucznej SUW Krzycko W. (zawiesina ogólna) - 7 czerwiec 2018r.

Badania wody popłucznej SUW Ujazdowo, SUW Dominice, SUW Krzycko W. (zawiesina ogólna) - 4 kwiecień 2018r.

 

Badania wody uzdatnionej SUW Bukówiec Górny (związki promieniotwórcze) - 9 listopad 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW Boguszyn (związki promieniotwórcze) - 9 listopad 2018r.

 Badania wody uzdatnionej SUW Dominice (związki promieniotwórcze) - 9 listopad 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW Krzycko Wielkie (związki promieniotwórcze) - 9 listopad 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW Ujazdowo (związki promieniotwórcze) - 9 listopad 2018r.

Badania wody uzdatnionej SUW Włoszakowice (związki promieniotwórcze) - 9 listopad 2018r.

 

 

 

WYNIKI BADAŃ WODY 

ROK 2017

 

1. Wyniki badań fizyko-chemicznych wody uzdatnionej z poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody.

Badania fizyko-chemiczne wody - 2017r.

 

2. Wyniki badań wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody w zakresie związków promieniotwórczych.

 Pomiar Promieniotwórczości Wody - 2017r.

 

3. Wyniki badań wody surowej z poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody 

Badania wody surowej - 2017r.

 

4. Wyniki badań wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody w zakresie związków promieniotwórczych.

Badania wody uzdatnionej - 2017r.

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności