https://www.high-endrolex.com/44

https://www.high-endrolex.com/44

Nasza działalność

Nasza działalność

Zgodnie z aktem założycielskim przedmiotem działalności Spółki jest:

 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 37.00.Z);
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
 • Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
 • Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
 • Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B);
 • Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z);
 • Działalność rachunkowo – księgowa (PKD 69.20.Z);
 • Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności

https://www.high-endrolex.com/44