Opłaty za wodę

Na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami) informuję, że dnia 24 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RET.070.172.2018.AR zatwierdziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice na okres 3 lat.

 Wysokość ceny i stawki opłaty za dostarczaną wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania taryfy

Jednostka

miary

netto z VAT
0 1 2 3 4 5
1

ZWM

cena za dostarczoną wodę  3,28 3,54  zł/m3
opłata abonamentowa  3,50  3,78  zł/odb./m-c
2 ZWP cena za dostarczoną wodę  4,06  4,38 zł/m3

 

Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorców


Wyszczególnienie


Cena w okresie od 13 do 24 m-ca obowiązywania taryfy

Jednostka miary

netto z VAT
0 1 2 3 4 5
1

 

ZWM

cena za dostarczoną wodę 3,33 3,59 zł/m3
opłata abonamentowa 3,50 3,78 zł/odb./m-c
2 ZWP cena za dostarczoną wodę 4,06 4,38 zł/m3

 

Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorcówWyszczególnienie


Cena w okresie od 25 do 36 m-ca obowiązywania taryfy
Jednostka miary

netto z VAT
0 1 2 3 4 5

 

1


ZWM
cena za dostarczoną wodę 3,33 3,59 zł/m3
opłata abonamentowa 3,50 3,78 zł/odb./m-c
2 ZWP cena za dostarczoną wodę 4,06 4,38 zł/m3

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności