Zmiana zasad dokonywania odczytów wodomierzy i wystawiania faktur za pobraną wodę i odprowadzone ścieki

 

   Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. informuje, że począwszy od dnia 4 maja 2020 roku wprowadzone zostaną zmiany w dokonywaniu odczytów wodomierzy w celu rozliczenia pobranej wody i odprowadzonych ścieków:

1) Spółka wznawia fizyczny odczyt wodomierzy: Inkasent nie dokonuje bezpośrednio odczytu jednakże po dotarciu do nieruchomości prosi właściciela lub domownika o dokonanie odczytu podlicznika/ów i wodomierza głównego, a następnie wystawia fakturę i pozostawia ją osobie, która dokonała odczytu lub umieszcza w skrzynce pocztowej.

 

2) Spółka dopuszcza możliwość uregulowania wystawionej faktury w formie bezgotówkowej – płatność kartą za pośrednictwem terminala mobilnego. Płatności gotówkowe nadal są wstrzymane.

 

3) Powyższe czynności dokonywane będą z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa - Inkasent zobowiązany jest do używania rękawiczek jednorazowych oraz zgodnie z odgórnym wymogiem musi mieć założoną maseczkę ochronną.

 

   Podczas kontaktu inkasenta z właścicielem nieruchomości lub domownikiem uprzejmie prosimy o przekazanie informacji, czy dana osoba jest objęta kwarantanną domową!

 

   Jednocześnie Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach zachęca wszystkich Odbiorców usług do samodzielnego odczytu wodomierza głównego oraz podlicznika/ów. Odczyty wodomierzy można przekazać Spółce w następujący sposób:

1. Telefonicznie – dzwoniąc pod numer 65 52 52 980,

2. Wysyłając e-mail na adres: malgorzata.cerajewska@wloszakowice.pl

3. Wysyłając sms lub mms (zdjęcie wodomierzy wraz z adresem nieruchomości) na numer 603 313 234.                                                                                                       

W przypadku gdy podejmą Państwo decyzję o dokonaniu samodzielnego odczytu wodomierzy, prosimy o zachowanie terminów rozliczeń zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Prawidłowo rozliczenie za świadczone usługi powinno być dokonywane co 2 miesiące.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności