Zakończono wymianę sieci wodociągowej we Włoszakowicach na ul. Zachodniej, ul. A.Prałat, ul. Kopernika i ul. 3 Maja

Z początkiem września bieżącego roku Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zakończył prace polegające na wymianie azbesto-cementowej sieci wodociągowej we Włoszakowicach na ulicach: Zachodniej, Apolonii Prałat, Kopernika oraz 3 Maja.

Jest to największa tegoroczna inwestycja modernizacyjna uwzględniona w harmonogramie robót Spółki. 

W efekcie przeprowadzonych prac modernizacyjnych dokonano:

  • budowy sieci wodociągowej z rur PVC DN160 o długości 712,0 metrów,
  • budowy sieci wodociągowej z rur PVC DN110 o długości 748,0 metrów,
  • budowy sieci wodociągowej z rury PE DN63 o długości 60,0 metrów,
  • montażu hydrantów p.poż nadziemnych DN80 w ilości 5 sztuk,
  • wymiany i przepięć przyłączy wodociągowych w ilości 49 sztuk,
  • przepięć wodociągowych sieci rozdzielczych w ilości 6 sztuk. 

Po zakończeniu wymiany infrastruktury wodociągowej na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach dokonano ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi wraz z odwodnieniem liniowym na ul. Zachodniej (od skrzyżowania z ul. K.Kurpińskiego do skrzyżowania z ul. Leśną) oraz ul. Apolonii Prałat. Ponadto odpowiednio do zakresu prac na ul. Zachodniej odtworzono chodniki z kostki brukowej, a na ul. Apolonii Prałat wymieniony został chodnik wraz z krawężnikami drogowymi. 

Aktualnie w porozumieniu z Zarządem Dróg Gminnych we Włoszakowicach trwa utwardzanie tłuczniem granitowym wierzchniej warstwy wykopu po przeprowadzonych pracach ziemnych na ul. Zachodniej we Włoszakowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do ul. Kopernika.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności