Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach rozpoczął realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włoszakowice – ul. Na Skarpie i ul. Wiosenna”.

Koszt zadania, którego zleceniodawcą i inwestorem jest gmina Włoszakowice wyniesie 707 841,63 zł brutto, a termin jego zakończenia zaplanowano na 30 listopada 2023 roku. 

Zakres przedsięwzięcia przewiduje wykonanie na ul. Na Skarpie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości 248,4 m oraz sieci rozdzielczej o średnicy 160 mm i długości 115 m - 18 przyłączy, natomiast na ul Wiosennej wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości 766,1 m oraz sieci rozdzielczej o średnicy 160 mm i długości 282,8 m - 54 przyłącza.

Roboty budowlane zostaną w całości wykonane z wykorzystaniem zasobów kadrowych i technicznych spółki komunalnej.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności