Pierwsza instalacja fotowoltaiczna na obiekcie komunalnym gminy Włoszakowice

Na zlecenie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. powstaje pierwsza na obiektach komunalnych gminy Włoszakowice instalacja fotowoltaiczna.

Instalacja o mocy 44,69 kW budowana jest na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bukówcu Górnym, a jej celem jest optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zasilania urządzeń technologicznych i przesyłowych wody pitnej.

Zakończenie montażu instalacji planowane jest na połowę lutego, a jej fizyczne uruchomienie na kwiecień bieżącego roku.

Wykonawcą instalacji jest firma Orange Polska S.A., a koszt zadania opiewa na kwotę 227 374,00 zł netto.

W zakres zadania wchodzi między innymi montaż falownika, konstrukcji wsporczej, modułów PV, okablowania, przekładników prądowych, systemu sterowania, opomiarowania instalacji oraz transport, przygotowanie dokumentacji i zarządzanie projektem.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności