Marcowe prace budowlane w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. wykonuje roboty budowlane związane z wymianą sieci wodociągowej na ul. Jana Otto we Włoszakowicach wraz z przyłączami do poszczególnych nieruchomości.

W ramach zadania, które musi zostać w trybie pilnym zrealizowane w związku z faktem, iż niebawem rozpoczną sie roboty buowlane związane z budową kompleksu lekkoatletycznego przy włoszakowickiej hali sportowej, a istniejąca sieć azbestowo-cementowa i niektóre przyłącza wodociągowe kolidują z zaprojektowanymi obiektami sportowymi, spółka wymieni sieć na odcinku ok. 170m na nową wykonaną z rur PVC o średnicy 110 mm oraz przyłącza wodociągowe do budynków na wykonane z rur PE o średnicy 32 i 40 mm.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności