KOMUNIKAT W SPRAWIE ODCZYTÓW WODOMIERZY

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem 2019-nCoV wprowadza się do odwołania szczególne zasady dokonywania odczytów wodomierzy i rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzone ścieki:

  1. Zawiesza się do odwołania fizyczny odczyt wodomierzy przez inkasentów w gospodarstwach domowych, w których wodomierz zainstalowany jest wewnątrz budynku,
  2. Opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków naliczane będą w przypadkach o których mowa w pkt. 1 na podstawie średniej arytmetycznej zużycia w poprzednich okresach obrachunkowych (12 ostatnich miesięcy),
  3. Rekomenduje się inkasentom bezpośredni kontakt telefoniczny z odbiorcami usług zapisanymi w telefonicznej bazie danych w celu weryfikacji stanu wodomierza,
  4. Faktury za zużycie wody i odbiór ścieków będą dostarczane do odbiorców usług przez inkasentów (do skrzynek pocztowych lub do drzwi),
  5. Wstrzymuje się płatności gotówką i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala mobilnego bezpośrednio u inkasentów,
  6. Zaleca się stosowanie przez inkasentów podczas dostarczania faktur masek ochronnych.

 

                                                                                                                                 Za Zarząd:

                                                                                                                  Rafał Jagodzik - Prezes Zarządu

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności